De Club

Lang geleden, nog voor het jaar 1871, is ijsclub ‘De Vooruitgang’ opgericht voor Sint Jansklooster en Vollenhove. In de vergadering van 18 februari 1871 hebben 6 leden van de club bedankt en hebben een afzonderlijke club voor Sint Jansklooster opgericht. Hieruit blijkt dus dat er in 1871 al een ijsclub bestond in Sint Jansklooster. IJsclub ‘Ons Genoegen’ is nu dus al meer dan 140 jaar oud. Helaas is het archief bij een brand verloren gegaan en de notulen die er zijn dateren alleen nog uit de vijftiger jaren. Hierdoor weten we niet precies wanneer ijsclub ‘Ons Genoegen’ officieel haar naam kreeg.

De ijsbaan

Voor de jaren ’80 lag de ijsbaan nog naast het Bezoekerscentrum aan de Leeuwte, aan de noordkant van de Flevoweg. In 1980 is de ijsbaan verhuist naar de Kloosterweg, aan de zuidkant van de Flevoweg. De ijsbaan liet men vroeger onderlopen door gebruik te maken van een tonnenmolen. Inmiddels gebeurd dat nu al jaren door een molen en elektrische pompen.

De Rond de Wiedentocht

In 1981 is er voor het eerst gesproken over het organiseren van ‘een tocht’. Deze ‘tocht’ kreeg de naam Rond De Wiedentocht. In 1982 werden de eerste medailles besteld voor een eventueel te houden Rond De Wiedentocht. De eerste jaren waren er geen goeie winters, maar begin januari 1985 was het dan zover: de eerste Rond De Wiedentocht. Deze was een groot succes en de ijsclub ontving veel complimenten, waaronder Europees en Olympisch kampioene Stien Baas-Kaiser. Aan de eerste tocht deden 1400 schaatsers mee.

Leuke weetjes

  • IJsclub ‘Ons Genoegen’ bestaat al langer dan de K.N.S.B.. ‘Ons Genoegen’ dateert uit 1871, de K.N.S.B. uit 1882.
  • In de vijftiger jaren kwam er voor het eerst een machine om het ijs te kunnen vegen. Voor die tijd werd het ijs dus geveegd met bezems.
  • In de begin jaren 80 werd er een nieuwe veegmachine aangeboden door Evert van Benthem.
  • Oudere leden herinneren zich nog dat men vroeger kon deelnemen aan zogenaamde ‘hardrijderijen’. De prijzen die men kon winnen waren zijden spek. Bij de estafette kon men zelfs een prijs winnen van FL. 2.50. Deze rijksdaalder werd dan onder de 3 deelnemers verdeeld.
  • Medeoprichter van de Rond De Wiedentocht is Evert van Benthem.- Voor de Rond De Wiedentoch mochten we de doorgang bij de Ronduite niet gebruiken waardoor we klûnend de Veneweg over moesten steken. Daarvoor was er door de gemeente een speciaal verkeersbord gemaakt. Dit fenomeen haalde toen zelfs de kranten en het NOS Journaal.