De ijsbaan is vandaag gesloten.

Onze entreeprijzen voor niet leden zijn:
Kinderen t/m 16 jaar: €2,-
Volwassenen: €4,-

Wilt u lid worden van onze ijsclub?
Dan kunt u contact met onze penningmeester B. Veldman
U kunt mailen naar: penningmeester@ijsclub-onsgenoegen.nl