Jaarverslag 2022-2023

Op 4 november 2022 hebben we de ledenvergadering gehouden in het dorpshuis St. Janskamp te St. Jansklooster. We kunnen terug kijken op een ijsloos seizoen 2021-2022. Het kan alleen maar beter worden zou je zeggen.

Op 25 november hebben we ons 75 jarig jubileum gevierd bij het Wapen van Utrecht. Het was een mooi jubileum.

Wat is er veel gebeurd in die 75 jaar; er werd dan ook een historisch overzicht voorgelezen wat op een mooie manier werd voorgedragen door Ton Sebens. Hieruit komt naar voren dat de ijsclub al veel langer bestaat. Uit de archieven blijkt dat er 150 jaar geleden al werd gesproken van een ijsbaan op het ambt Vollenhove. In 1924 is de naam Ons Genoegen aan de ijsclub gegeven, dus al bijna 100 jaar. Maar er zijn veel notulen verloren gegaan bij een brand. We hebben veel informatie gekregen van de IJsclub de Vooruitgang uit Vollenhove en ook via IJsclub Nooitgedacht (De Krieger) kwam informatie uit het verleden binnen. Er waren deze avond afgevaardigden van ijsclubs uit de regio en van de K.N.S.B en de O.M.T. De laatste is begin december ontbonden helaas, mede door het uitblijven van het winterweer de afgelopen jaren, de vele regels die tegenwoordig aan een tocht verbonden zijn (b.v stikstof) maar ook het aantal leden liep natuurlijk elk jaar terug. Deze tocht gaat de boeken in als een tocht die nog nooit is verreden. Heel jammer allemaal maar wel te begrijpen. Ook hebben we weer kunnen schaatsen in december nl op 16 en 17 december 2022 hebben we de ijsbaan kunnen openen voor 2 dagen , en hebben de schaatsliefhebbers weer even kunnen genieten van natuurijs. Er werd veel geschaatst ook op de sloten en de meren. Net geen toertochten helaas. Op 19 december viel de dooi in en was het weer gedaan met de pret. En dan denk je we hebben de wintermaanden januari en februari nog te gaan, er komt vast nog wel een keertje serieuze vorst maar helaas dat is niet meer gebeurd, het bleef zacht op een paar speldenprikjes na. Op 1 maart nog even ‘s nachts  8 graden vorst maar overdag kwam het weer ver in de plus, mede doordat de zon al aardig in kracht toeneemt in deze periode.   Deze winter ging dus ook weer als een nachtkaarsje uit. Op 27 maart hebben we de masten e.d weer opgeruimd en is alles weer klaar gemaakt voor de zomer. Verder zijn er geen bijzonderheden geweest de afgelopen maanden en sluiten we dit jaarverslag.

Jaarverslag 2021-2022

Op 12 november 2021 was er weer de jaarlijkse ledenvergadering in de grote zaal van het dorpshuis St. Janskamp. Het kon nog net want op zaterdag 13 november om 20.00 uur ging de horeca weer dicht. Half december kwam er weer een lockdown, net voor de kerst dat was natuurlijk erg jammer, ook voor ons als ijsclub, we zijn nu net zo ver als de zelfde periode vorig jaar, als het weer tot schaatsen zou komen. Het weer was in december net een jojo, op 20 en 21 december zelfs in de nachten matige vorst en overdag om het vriespunt, de Beulaker was net een spiegel. Op 23 en 24 december weer 7 graden in de plus. 25 december weer 7à 8 graden vorst en overdag lichte vorst met een gure wind. Maar daarna rond de jaarwisseling gaan we weer naar 15 graden in de plus. Januari stelde voor de schaatsliefhebbers weinig voor, veel regen en somber weer. Februari stond in het teken van de stormen, was erg zacht en bijzonder nat, op sommige plaatsen meer dan 200 mm neerslag. Pas eind februari werd het weer wat kouder met in de nacht lichte vorst, dit gaat door in maart met mooi en zonnig winterweer. Maar voor het schaatsen was het te laat, was dit in december of  januari gebeurd dan hadden we een mooie ijsperiode gehad.

Dit jaar hadden we 3 jubilarissen in ons midden, Ep Lok 40 jaar en Klaas ten Napel en Klaas v/d Linde allebei 25 jaar. Zij werden in het zonnetje gezet, ook door het gewest Overijssel van de K.N.S.B. Daar kwam nadrukkelijk naar voren dat vrijwilligers voor de ijsclubs van onschatbare waarde zijn.

Ook dit seizoen waren, door de corona, de vergaderingen van de K.N.S.B. weer online. Tijdens deze vergaderingen werd benoemd dat, als er toertochten komen, we als ijsclubs met de tijd mee moeten gaan. Zo zullen we, net als bij allerlei andere evenementen al het geval is, online ticketverkoop mogelijk moeten maken voor de toertochten. Ook de prijzen van de tickets zullen naar boven moeten, prijzen van € 3 of € 5,- zijn niet meer van deze tijd. Er moeten immers steeds meer kosten worden gemaakt. Er is veel veranderd wat dat betreft de afgelopen jaren. Veel onkosten worden bij de ijsclubs gelegd zoals het inhuren verkeersregelaars op N wegen en de inzet van ambulances.

Door het online bestellen van kaarten kan er  een betere verdeling gemaakt worden met betrekking tot het aantal personen dat op een startlocatie kan starten.

In januari is er een vergadering geweest met de K.N.S.B., die het voornemen heeft om het N.K marathon te organiseren  in de kop van Overijssel. De vraag was hoe staan wij als ijsclub daarin. De organisatie zou dan gedaan worden door de 7  ijsclubs in deze regio die zijn uitgenodigd. We hebben besloten daar niet aan mee te doen, ook omdat we, er als er dan een keer ijs is,  graag onze eigen tocht willen organiseren. Bovendien zijn er veel vrijwilligers, ongeveer 50 of 60 personen nodig, waar haal je die mensen vandaan als je zelf ook graag een tocht wil organiseren. De voorbereiding neemt ongeveer 4 of 5 dagen in beslag. Daarnaast is de financiële vergoeding die er tegen overstaan is erg gering, namelijk  €7500,- te verdelen onder de organiserende ijsclubs. Ook worden er kosten gemaakt die daar nog weer vanaf gaan.

Op 28 maart 2022 hebben we de spullen op de ijsbaan weer opgeruimd.

In juli kregen wij een mail van de O.M.T. waaruit bleek dat de tocht op losse schroeven kwam te staan. De voornaamste redenen zijn, het teruglopende ledenaantal, de stijging van de kosten in het algemeen, klimaat verandering, wijziging van startlocatie en het feit dat er  een natuurvergunning nodig is. Alleen dat laatste kost jaarlijks al een € 1500,- tot  € 2000,-  wat elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd omdat we in een natura 2000 gebied zitten. Daarnaast is een van de belangrijkste factoren is de continuïteit van het dagelijks bestuur. Er zijn 5 bestuursleden aftredend, er hebben zich slechts 4 nieuwe mensen aangemeld. Wat ook een probleem is:  heel veel besprekingen vinden overdag plaats wat ook voor iemand die een baan heeft niet gemakkelijk is. Op 8 september is er met het  AB en met de 14 ijsclubs een stemming gehouden. Er konden in totaal 19 stemmen uitgebracht worden, er moest een 2 derde meerderheid zijn om door te gaan. Er waren 10 stemmen voor om door te gaan en 9 stemmen om te stoppen. Na de uitslag is het besluit om de O.M.T te ontbinden een feit.

Dit is het jaarverslag over het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2020-2021

Door de Corona is de ledenvergadering in het najaar van 2020 niet doorgegaan helaas. Hopelijk kan er in 2022 alles weer een gewoon worden zo dat we weer terug kunnen naar het oude normaal. Op 21 november 2020 komt heel plotseling een einde aan het leven van Ludwin Dedden, een zwarte dag voor ons als ijsclub, maar bovenal voor zijn vrouw en kinderen en verdere familie. Ook Mirjam kwam nog in het ziekenhuis terecht, daardoor is de begrafenis nog een aantal dagen uitgesteld, allemaal niet te bevatten. Wij als ijsclub hebben op zaterdag 28 november op gepaste wijze afscheid genomen van Ludwin.

De laatste maand van 2020 had niet veel met winterweer te maken, veel regen en wind, en weinig vorst. Januari 2021 begon ook niet zoals het voor de schaatsliefhebber zou moeten zijn, een aantal nachtvorsten maar daar bleef het bij. De kou zat wel in Scandinavië en Rusland waar het zeer koud was, maar kwam niet onze kant op. Een vorstperiode met toertochten zat er dit seizoen toch niet in door de Corona. Misschien schaatsen op de ijsbaan als we de benodigde voorzorgsmaatregelingen in acht nemen. Op 7 februari valt dan toch de winter in, en hoe. Veel sneeuw en vorst in het vooruitzicht. Op 6 februari de lichtmasten geplaatst en toen lag de ijsbaan er klaar voor. Ondanks corona mochten we de ijsbaan wel open doen van de gemeente mits we voldoende afstand konden houden en we geen koek en zopie zouden verkopen. De vorst was pittig, overdag meer dan 5 graden vorst, in de nachten eerst matige vorst, maar na het midden van de week zelfs strenge vorst meer dan 10 graden. Op 11 februari kan de ijsbaan open, de kwaliteit van het ijs is niet zo best, veel sneeuwijs . Er werd veel geschaatst op de ijsbaan , die alleen voor leden was geopend. Ook op de meren en plassen werd veel geschaatst maar er konden en mochten geen toertochten uitgezet worden. Wel kwam het verzoek van de toercommissie om, als er ongelukken zouden gebeuren op het ijs,  dan bereid te zijn om te helpen met de E.H.B.O quad. Ondanks de matige kwaliteit van het ijs was men bang dat er, met het weekend voor de deur en het mooie weer, veel mensen naar hier zouden komen om te schaatsen. Het viel ontzettend mee wat de calamiteiten betreft. We hebben niemand van het ijs hoeven te halen. Al met al  wel mooi dat er eindelijk weer geschaatst kon worden  Op 15 februari was deze korte vorstperiode weer voorbij, daarna was ook de winter voorbij helaas. 

Jaarverslag 2019-2020

December 2019 heeft wat de winter betreft geen vorst opgeleverd, op een paar nachtvorsten na was de maand bijzonder zacht met veel regen. Januari 2020 was zelfs zeer zacht en heeft helemaal geen vorst opgeleverd, deze maand behoorde dan ook tot de 5 zachtste maanden van de afgelopen 100 jaar. De schaatsliefhebbers moesten het deze winter doen op kunstijs voorlopig. Februari begon erg zacht met op de 2e februari temperaturen van 14 graden, de maand leek meer op de herfst dan de winter, en wat opviel dat het in elk weekend tot storm kwam aan de kust.

Omdat de winter ons dit seizoen weer behoorlijk in de steek heeft gelaten zijn we op 28 februari met ongeveer 40 leden naar Thialf geweest, het was een geslaagde avond. We vertrokken om 19.00u vanuit ‘t Klooster en waren om 22.50u weer terug.

Op 25 maart was de koudste nacht van de afgelopen maanden gemeten, op sommige plaatsen had het meer dan 5 graden gevroren. Niet zo als het hoort. Vanaf half maart oosten winden een klassieke situatie; was dit 2 maanden eerder gebeurd dan hadden we op de schaats gestaan. Covid 19 kwam pas na de winterperiode in ons land dus dit seizoen heeft dat geen problemen gegeven. Maar hoe het allemaal gaat komen, daar is nu nog niets van te zeggen, alleen dat we er nog lang niet zijn. Alle evenementen zijn voor dit jaar afgelast of worden in kleine vorm gedaan. Wat dat voor ons zal betekenen als er de komende winter een ijsperiode komt is nu nog niet te zeggen. Hopelijk zijn dan de maatregelingen voorbij of versoepeld.

Het lijkt er nu al op dat er in de winter 2020-2021 niets georganiseerds kan worden. Maar mocht het zo zijn dat in februari de maatregelen versoepeld worden dan zou er eventueel geschaatst zou kunnen worden met heel veel voorzorgsmaatregelen, voorwaarde blijft natuurlijk: een vorstperiode. Ook de ledenvergadering van 27 oktober hebben we afgelast. De horeca zit op slot en je mag niet met zoveel mensen bij elkaar komen. Hopelijk kan dit later in het seizoen wel.

Jaarverslag 2018-2019

December 2018 was ons wat winterweer betreft niet goed gezind, zacht en somber. De wintermaand januari 2019 gaat zacht van start, maar rond 18 januari begint het voorzichtig te vriezen met lichte en rond de 20e ook matige vorst. Er wordt ook al op natuurijs geschaatst op ondergelopen land. Op 22 januari valt helaas ca. 8 cm sneeuw, het ijs is nog te dun, nog geen 4cm, zodat de sneeuw er af te halen geen optie is. De vorst zet jammer genoeg niet door want op 26 januari valt de dooi in. We moeten weer wachten op een nieuwe vorstperiode. Die nieuwe vorstperiode komt ook niet in de maand februari, deze maand geeft veel mooie dagen tot wel 20 graden, het lijkt wel voorjaar. Ook begin maart brengt geen vorst, hoe veel anders was het een jaar eerder. Zo gaat de winter van 2018-2019 als een nachtkaars uit.

Het voordeel was wel dat er in de winter gewerkt kon worden aan de inrichting van de opslagloods, zo is in december de roldeur geplaatst en is de kleine container verkocht. In het voorjaar zijn de laatste dingen buiten  de loods afgewerkt zoals het zetwerk en de afrastering bij de loods. Op 8 juni volgt dan de opening van de loods, waarbij o.a de ijsclubs waar wij mee samenwerken aanwezig waren en afgevaardigden van de O.M.T en de N.W.H federatie. Ook de donateurs en de vrijwilligers konden de weg vinden naar de opslagloods. Wij zijn dankbaar dat de bestuursleden en de vrijwilligers dit samen hebben kunnen doen, waardoor we een stuk onder de begroting konden blijven en zo ook nog een aardig bedrag over houden in de kas. We zijn de laatste tijd nog druk geweest met het opknappen van de stroomkasten van de lichtmasten, zodat ze er weer jaren tegen kunnen.

Jaarverslag 2017-2018

In december hebben we wel winterweer gehad met veel sneeuw, maar helaas geen vorst van enige betekenis. Januari was een maand zonder vorst, maar zowaar, begin februari hadden we weer wat vorst. Er waren 2 nachten met matige vorst en overdag slechts 1 of 2 graden in de plus. Het was wel lekker winterweer, maar op 4cm ijs kan er helaas niet geschaatst worden. Er waren her en der wel een paar ondergelopen weilanden waar een durfal op probeerde te schaatsen, maar van een mooie dikke ijsvloer was geen sprake. 9 februari was het weer gebeurd met de vorst. Vanaf 15 februari was er weer wat lichte vorst, maar door de zon overdag dooide het net zo snel weer weg. En toen, plots, vanaf 24 februari was er weer wat serieuze vorst: ’s nachts -6 tot -8 en overdag temperaturen rond het vriespunt. Helaas was nu de wind de grote spelbreker. Op 26 februari was er nog steeds een groot wak in het ijs door de harde wind, windkracht 6. De gevoelstemperatuur lag op -18. Door middel van ijstransplantatie is geprobeerd het wak te dichten, maar het wak was voor een deel nog steeds open. Op donderdag 1 maart hebben we het wak afgezet en hebben we de baan toch nog 3 dagen open kunnen doen. Dus toch, op de valreep, nog 3 dagen lang genieten van het schaatsen. Ook werd er op sommige sloten en meren geschaatst. Het was erg jammer dat het zo laat in het seizoen pas begon met vriezen, anders hadden we wellicht een toertocht kunnen organiseren.

Dit jaar stond in het teken van het realiseren van de opslagloods. Op 12 december 2017 werd het plan goedgekeurd in de gemeenteraad zodat we konden beginnen met het bouwen van de loods. ook de subsidie van de gemeente en van de fondsen zijn inmiddels binnen. Aan het eind van de winter zijn we begonnen met de voorbereidingen. Op 19 april zijn we begonnen met het uitgraven van de bouwlocatie en op 26 april werd begonnen met de fundering. Op 21 juni zijn de vloer en fundering gestort. Hierna kwam alles even op een lager pitje vanwege vakantie en het bloemencorso maar inmiddels staat de staalconstructie, de beplating en zolder en verlichting  en het betonpad is verbreed en opgehoogd. Voor het nieuwe seizoen worden de deuren in de loods geplaatst en kunnen we de loods nog dit seizoen gebruiken.

Hopelijk krijgen we dit nieuwe seizoen weer eens een echte schaatswinter. Voor de echte schaatsliefhebber is dit namelijk al weer 6 jaar geleden.

Jaarverslag 2016-2017

December, de eerste maand van de winter, was er een waar we de laatste jaren er al zoveel van hebben gehad: zacht weer met zo goed als geen worst. Dan maar op naar januari 2017. Deze maand begon zacht, maar al snel begon de vorst serieuzer te worden. Op 17 januari, vier dagen voordat het begon te vriezen, werd er in de media al geroepen dat de schaatsen uit het vet konden. In de media waren ze erg optimistisch: er zouden al snel ijsbanen open zijn en toertochten zouden kunnen worden verreden. Zelfs voordat het begon te vriezen werden we al gebeld door de krant met de vraag wanneer de ijsbaan open zou gaan en wanneer de eerste tocht gehouden zou worden. Dit bleek, zoals verwacht, niet door te gaan. Het vroor ’s nachts maar zo’n 5 tot 7 graden en overdag lag de temperatuur net rond het vriespunt. Het ijs groeide hierdoor erg langzaam. Op vrijdag 20 januari werd er voorzichtig geschaatst op natuurijs. De ijsbaan had nog maar 5cm ijs op 21 januari, dus de baan kon nog niet open. Het was wel prachtig mooi weer, veel zon en geen wind. Op vrijdag 27 januari kon de baan dan toch eindelijk open, met 6,5cm ijs. Dit is eigenlijk onder de minimum grens, maar omdat we wisten dat het maar voor 1 dag was, hebben we de ijsbaan die ene dag toch open gehad. Na deze dag dooide het weer flink. De 2e vorstperiode begon op woensdag 8 februari. In het begin leek het een mooie vorstperiode te worden, maar hij bleek korter en minder krachtig te zijn dan gedacht. Er lag uiteindelijk maar 3 cm ijs. Na die ‘vorstperiode’, die duurde tot 14 februari, is er geen vorst meer geweest. Helaas geen mooi seizoen.

Jaarverslag 2015-2016

De wintermaand december was geen goede start voor ons als ijsclub. Er kwamen temperaturen voor die goed pasten in de vroege of late zomer. Een maand zonder vorst of ook maar 1 enkele sneeuwvlok. Nog nooit eerder was december zo warm als in 2015. Het nieuwe jaar begon gelijk een stuk kouder, met op 2 januari de eerste sneeuw en daarna ijzel. En ja hoor, op 6 & 7 januari werd er geschaatst! Helaas niet op de ijsbaan, maar op de weg! Daarna volgde gelijk de dooi. Op 16 januari was er weer lichte tot matige vorst. Op 21 januari lag er 5 cm prachtig ijs op de baan, maar helaas viel op 22 januari de dooi weer in. Er was net 1 dag vorst te weinig. Ook van 14 tot en met 18 februari was er weer een speldenprik van de winter met wat sneeuw en ’s nachts matige vorst. Helaas niet lang genoeg om te kunnen schaatsen. Bij gebrek aan vorst besloten we om op 4 maart met de leden naar de ijsbaan Thialf in Heerenveen te gaan. Het was een gezellige en mooie avond. Zo konden de leden toch nog even het schaatsplezier beleven.